Yêu cầu vận chuyển

Gửi công ty Quý Nam

Tôi là

Số điện thoại

Email

Tôi muốn gửi yêu cầu nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo yêu cầu sau:

Loại hàng hóa

Số lượng

Chi tiết yêu cầu

.